Zes denkhoeden

Bron:                        Fiche 6 denkhoeden, steunpunt GOK 

 

Doelen:                   Een mening vormen, verwoorden en delen.

Creativiteit te bevorderen bij het oplossen van een probleem of besluitvorming.

Het inlevingsvermogen van leerlingen in verschillende standpunten vergroten

 

Duur:                         Lesdeel of lesuur

 

Materiaal:             De zes kaarten met de denkhoeden

 

 

Werkwijze:

 

1.    De studenten krijgen een probleem/besluit/situatie voorgelegd.

 

2.    De groep wordt in groepen van zes verdeeld. Onder de studenten van die groepjes worden zes verschillende kaarten met de afbeelding van een hoed verdeeld. (De witte, rode, zwarte, gele, groene of blauwe hoed).

 

Op elke kaart staat beschreven vanuit welk perspectief de student naar het probleem moet kijken (zakelijk, emotioneel, negatief, positief, creatief of beschouwend).

 

3.    De studenten bereiden zich kort voor op hun rol.

 

4.    De studenten zetten hun denkbeeldige hoeden op, brengen hun visies naar voren in een discussie over het vraagstuk (desgewenst in een vast aantal beurten met de blauwe hoed als voorzitter).

 

5.    De studenten rapporteren over het verloop van de discussie.

 

6.    De studenten zetten hun denkhoeden af en proberen tot consensus te komen.

 

 

Tip

Wanneer de studenten het moeilijk vinden zich in de verschillende manieren van denken in te leven, geef dan kort een voorbeeld van hoe de verschillende denkhoeden op een bepaald probleem, besluit of situatie zouden kunnen reageren.

 

Varianten

-       De studenten wisselen na enige tijd van hoed.

-       De studenten krijgen twee kaarten met verschillende hoeden. De kaarten mogen wisselend gebruikt worden.

-       Elke student krijgt de zes hoeden. Elke hoed mag slechts één keer in de discussie gebruikt worden.

-       De denkhoeden worden over zes groepen verdeeld. Alle studenten binnen één groep denken vanuit dezelfde denkhoed.

-       Je brengt minder denkhoeden in het spel.

 

Voorbeelden

-       De studenten denken na over een nieuwe manier van werken / een andere werkverdeling / een andere indeling van een ruimte / andere werktijden op school .

-       De studenten verzamelen ideeën over de besteding van een budget / een voorstel om te bezuinigen.

-       De studenten vormen zich een oordeel over een voorstel van de directie om voortaan gezondere schoolmaaltijden aan te bieden.

 

 

Beschrijvingen van de verschillende denkhoeden:

 

De witte hoed

Je bent zakelijk en objectief. Je brengt zoveel mogelijk de kale feiten

en cijfers in de discussie naar voren.

_______________________________________________________________________

 

De rode hoed

Je gaat op je gevoel en intuïtie af. Je reageert spontaan en

emotioneel en hoeft geen reden te geven voor je oordeel.

_______________________________________________________________________

 

De zwarte hoed

Je bekijkt het negatief en pessimistisch. Je bent een echte

zwartkijker en benadrukt zoveel mogelijk de nadelen in de discussie.

_______________________________________________________________________

 

De gele hoed

Je bent positief en optimistisch. Je ziet alles van de zonnige kant en

zoekt vooral naar de voordelen en kansen.

_______________________________________________________________________

 

De groene hoed

Je bent creatief. Je houdt van verandering en bedenkt zoveel

mogelijk alternatieven. Je laat je niet tegenhouden door praktische

bezwaren.

_______________________________________________________________________

 

De blauwe hoed

Je gedraagt je afstandelijk en zonder je eigen mening naar voren te

brengen. Je luistert goed naar wat de anderen zeggen en probeert

orde en duidelijkheid in de discussie te scheppen

 

De denkhoeden zijn bedacht door Edward de Bono. Meer informatie hierover is te vinden in De Bono, E. (1995), Mindpower. Discover the secrets of creative thinking. London: Dorling Kindersley.