Welkom

Het actie-instrument "omgaan met diversiteit binnen de lerarenopleiding" kwam tot stand naar aanleiding van het project “Bruggen bouwen voor gelijke kansen” van het Expertisenetwerk AUGent. Dit project had als doelstelling de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepen in de lerarenopleidingen te bevorderen. Meerdere partners waren betrokken bij het project en de ontwikkeling van het instrument, nl. Arteveldehogeschool, CVO het Perspectief, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Steunpunt Diversiteit en Leren en Universiteit Gent.

Het instrument biedt enerzijds een handvat om maatregelen en acties die genomen worden in kader van een diversiteitsplan te screenen op hun diversiteitsgehalte en is anderzijds een inspiratiebron om een diversiteitsplan vorm te geven. Dit tweeledig doel vindt u terug in de opdeling van deze website: het luik screening en het luik inspiratie. Daarnaast kan u er voor opteren om gebruik te maken van één of meerdere deelinstrumenten. Meer informatie hieromtrent vindt u in de handleiding.

screening   inspiratie