Inspiratie

In dit luik vindt u een overzicht van de competenties. Per competentie is er een bundeling van mogelijke acties.  De bundeling kreeg vorm in samenwerking met verschillende organisaties. Daar elke organisatie zijn eigenheid en specifieke doelgroep heeft, is het aangewezen om kritisch na te gaan welke actie zal werken binnen de eigen context.

De deelinstrumenten lerarenopleiding en lerarenopleider omvatten telkens een oplijsting van mogelijke acties.

De deelinstrumenten op studentniveau bestaan uit verschillende onderdelen, met name duiding (betekenis competentie), evalueren en observeren, mogelijke activiteiten (om zicht te krijgen op de competentie / om de competentie verder te ontwikkelen), interpreteren en analyseren van de resultaten, mogelijke acties, bronnenlijst van concrete activiteiten en materialen en uitwerking (met overzicht van gebruikte materialen om de diverse onderdelen vorm te geven).

Meer informatie over de deelinstrumenten vindt u in de handleiding.

Niveau: