Screening

Het luik screening bestaat uit een checklist. Voor deze checklist vertrekken we uit de competentie “omgaan met diversiteit” voor het gekozen deelinstrument. Meer informatie over de deelinstrumenten vindt u in de handleiding

U kan telkens kiezen uit 4 antwoordcategorieën:

- -

Neen, dat is absoluut geen aandachtspunt.

-

Nee, daar is maar weinig aandacht voor.

+

Ja, daar wordt op gelet.

+ +

Ja, dat maakt onlosmakelijk deel uit van de praktijk.

Probeer de score die u geeft te staven met voorbeelden. Dit zal helpen om een accurater beeld te krijgen op de desbetreffende competentie.

Kies een deelinstrument:

lerarenopleider

lerarenopleiding

student als lid van de samenleving

student als toekomstige leerkracht