Beste vriend

Bron:                         http://www.vormen.org/AllemaalAnders/BesteVriend.htm

Inhoud:                    Afhankelijk van het gekozen thema

Doelen:                    

Elk van ons heeft meningen, ideeën en gevoelens die we zouden willen delen maar waarover we soms moeilijk kunnen praten. Soms kunnen we onze gedachten beter verwoorden in een brief.

-        De deelnemers aanmoedigen om hun standpunten en gevoelens te uiten.

-        Het bevorderen van het inlevingsvermogen en begrip voor verschillende standpunten omtrent een bepaald onderwerp.

-        Groepsleden die het moeilijk vinden voor een groep te spreken aanmoedigen tot deelname.

-        Een discussie op gang brengen over solidariteit, gelijkheid en wederzijds respect.

 

Duur:                         Deze activiteit dient gespreid te worden over 1 of 2 dagen en ingepast in een breder programma.
Deel A: 30 minuten.
Deel B: 15 minuten.
Deel C: 30 minuten.
Deel D: 45 minuten.

Groepsgrootte:       5 à 30

Nodige materialen:

-        Balpennen en papier.

-        Een kopieerapparaat ter beschikking hebben.

Instructies:

Deel A
Duid twee of drie deelnemers aan en vraag hen een persoonlijke brief te schrijven naar iemand van de groep, in verband met een bepaald onderwerp, zoals het deel uitmaken van een minderheid, racisme, Europa, onrechtvaardigheid, ... De brieven moeten eindigen met een uitnodiging tot reactie, zoals bijvoorbeeld “Wat denk jij hierover?”, “Kan jij me hierbij helpen?”, “Wat is jouw mening?”.

Deel B
Vraag de schrijvers bij het begin van de volgende sessie om hun brieven voor te lezen aan de hele groep.

Deel C
Vraag de mensen aan wie de brieven geadresseerd waren om een antwoord te schrijven.

Deel D
Aan het einde van de sessie of bij de volgende samenkomst, vraag je de bestemmelingen hun antwoord voor te lezen.

Verslag en evaluatie:

Om de discussie op gang te brengen, vraag je de brievenschrijvers wat ze van deze activiteit hebben opgestoken en de rest van de groep wat zij leerden door naar hen te luisteren. Vervolg de discussie met de hele groep rond de onderwerpen die in de brieven aan bod gekomen zijn.

Tips voor de begeleider:

Deze activiteit biedt mensen de ideale gelegenheid om klaar en duidelijk na te gaan wat ze voelen of wat ze willen zeggen in verband met een bepaald onderwerp. Ze geeft deelnemers die zich verbaal moeilijk kunnen uiten, de kans deel te nemen aan een groepsdiscussie. Op deze manier creëert deze activiteit een zeer positieve groepsgeest en bevordert ze het onderlinge begrip. Dit kan ook nuttig zijn wanneer de groep met conflicten kampt.
Deze oefening lukt met allerhande groepen, maar in het bijzonder met internationale groepen. Het thema van de brieven dient gelinkt te worden aan het doel van de sessie. Indien het thema bijvoorbeeld ‘geweld’ is, kan het uitgangspunt een recente gebeurtenis zijn, zoals conflicten tussen jeugdbendes, een gewelddadige aanslag, een razzia in een kamp van de Roma (zigeuners of rondtrekkenden),...

Bij de keuze van de eerste brievenschrijvers in Deel A, hou je rekening met de diversiteit van de groep. Kies bijvoorbeeld een persoon uit de meerderheid en een uit de minderheid, uit verschillende soorten van minderheden, een vrouw en een man, ...

Het is belangrijk dat de schrijvers weten wie er nog schrijft, zodat ze niet naar elkaar schrijven maar zich richten tot anderen in de groep.

Het is weliswaar zeer belangrijk dat de schrijvers hun brief zo persoonlijk mogelijk maken, maar ze mogen zelf beslissen hoever ze hierin gaan. “Persoonlijk” betekent in deze context dat de deelnemers zich op de een of andere manier moeten kunnen identificeren met de onderwerpen of dat deze relevant zijn voor hen.

Een probleem bij deze activiteit kan zijn dat sommige deelnemers denken dat ze “niet kunnen schrijven”. Ze kunnen wat aanmoediging nodig hebben.
Het is zeer nuttig iedere deelnemer kopieën te geven van de brieven, geschreven in deel A.

Schrijf brieven over iets dat je ter harte gaat. Verstuur ze naar de betreffende instanties, politici of plaatselijke kranten. Verzeker je ervan dat je standpunten duidelijk zijn en help veranderingen mogelijk te maken.