Rollenspel

Bron:             Fiche rollenspel, Steunpunt GOK 

 

Doelen:         De mogelijke oplossing(en) voor een incident of dilemma in de school of beroepssituatie uitdiepen.

Een beslissingsproces in een organisatie leren kennen (de school, een onderneming, de plaatselijke overheid, de regering, een rechtszaak).

 

Duur:            Lesuur of lesdeel

  

Werkwijze:

1.    Alle studenten krijgen een situatie voorgelegd met een korte beschrijving van de rollen. Elke speler krijgt een uitvoerige beschrijving van zijn rol, de doelen die hij moet zien te bereiken en eventueel nog wat persoonlijke achtergrondgegevens. De groep krijgt de opdracht om binnen een bepaalde tijd een oplossing voor een probleem te vinden of een besluit te nemen.

 

2.    De spelers nemen hun rollen op en de rest van de klas observeert (het hele proces of

bepaalde spelers).

 

3.    Het spel wordt eerst besproken met de spelers en daarna met de klas. Is er een goede

oplossing / beslissing uit de bus gekomen? Waarom wel / niet?

 

Tips:

Bij het ontwikkelen van een rollenspel let je op de volgende punten:

  • Zorg voor een duidelijk doel in de beschrijving van de situatie: “Wat moet er worden opgelost?”, “Welk besluit moet er worden genomen?”,…  
  • Geef duidelijke instructies voor het spelen van het spel: de studenten moeten zich helemaal inleven in de persoon die ze moeten spelen, maar ze mogen niet grof of beledigend worden.
  • Duid bij de evaluatie van het rollenspel steeds de rollen aan met de namen uit het spel en niet met de namen van de leerlingen.
  • Maak een lijstje met observatiepunten voor de leerlingen die observeren.

 

Voorbeelden:

  • Een conflict over de strafmaat voor een leerling (visie school is anders dan de visie van de leerkracht en / of de stagiaire)
  •  Een conflict over de werkverdeling op een bouwplaats / in een kapsalon / in een restaurantkeuken
  • Een conflict met een klant over een levering
  • Een conflict over de werkwijze tussen twee afdelingen binnen een bedrijf of organisatie
  • De verdeling van het budget binnen een gezin, school, een vereniging of regering
  • Het gebruik van een lokaal in school door verschillende groepen