Reflectie lesmateriaal

Bron:                 Verstraete E. (2006). Vlaamse leermiddelen onder de loep, op zoek naar het interculturele gehalte. Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit en Leren. 

Groepen:               per twee of individueel

 Doelen:                 Kennismaking met criteria om lesmateriaal te screenen inzake omgaan met diversiteit

                         Lesmateriaal leren screenen op omgaan met diversiteit

 Werkwijze:          

De studenten krijgen de opdracht om al dan niet eigen ontwikkeld lesmateriaal te screenen op omgaan met diversiteit. Ze doen dit aan de hand van de volgende criteria:

  • Herkenbaarheid voor de leerlingen
  • Toegankelijkheid van het materiaal
  • Weerspiegeling diversiteit in de samenleving
  • Representatie van personen in interactie met elkaar
  • Antiracistisch
  • Aanwezigheid van verschillende perspectieven
  • Mogelijkheid om te gebruiken bij een stimulerende en innoverende didactische aanpak

 De studenten leggen hun reflectie aan elkaar voor en bespreken de resultaten.

 De studenten formuleren voor zichzelf een aantal aandachtspunten bij de keuze of ontwikkeling van lesmateriaal.