Diversiteit in de school?

(Inspiratie)bron:

Cannon, M. (2002). Changing perspectives Cultural values, diversity and equality in Ireland and the Wider World, a resource for civic, social and political education. CDVEG Curriculum Development Unit, the National Consultative Committee on Racism and Interculturalism.  P 75 - 79

Doelen:

 • Behoeften van anderen begrijpen
 • Weten hoe men als leerkracht het verschil kan maken

Werkwijze:

 1. Visualisatieopdracht:

  “Iedereen zorgt ervoor dat hij comfortabel in zijn stoel zit en sluit zijn / haar ogen. Je wordt je bewust van je ademhaling. Adem rustig in en uit. Luister naar de geluiden die je omringen en laat hen zachtjes verdwijnen.

  Als een school zou kunnen zijn zoals jij dat wil, hoe zou je je voelen? Stel je voor dat je in je droomschool terecht komt. Het is de start van het nieuwe schooljaar. Alles is precies zoals jij het wil.

  Je wandelt de school binnen. Wat zie je? Wie zie je? Hoe reageren anderen op jou?

  Je gaat naar je eigen klas. Kijk om je heen. Neem alles op. Hoe ziet je klas eruit? Wie is er aanwezig? Hoe wordt met elkaar omgegaan?

  Ontwaak nu zachtjes. Word je bewust van je ademhaling… Luister naar de geluiden uit je omgeving. Wanneer je er klaar voor bent, open je je ogen en blijf je stil. Praat met niemand.”

 2. Noteer nu voor jezelf welke beelden je zag en waaraan je dacht.
 3. Korte plenaire bespreking
 4. De studenten worden in groepen van 4 verdeeld.

  Deel 1:

  1. De studenten noteren individueel hoe hun ideale school eruit ziet. Wat zijn de kenmerken van hun school?
  2. De studenten komen tot een top drie. (cf. placemat)
  3. Plenaire bespreking

  Deel 2:

   1. Elke groep heeft een ideale school voor zich. In welke mate voldoet de school aan de noden van verschillende leerlingen? Is de school bvb. toegankelijk voor leerlingen met een beperking? Zijn er allochtone leerlingen aanwezig? ...

    Variant: per groep nadenken over hoe een school open kan staan voor diverse leerlingen bvb. anderstaligen, allochtone leerlingen, leerlingen met een fysieke beperking, leerlingen met autisme, leerlingen met dyslexie, kansarme leerlingen, meisjes, jongens,…

   2. De groep krijgt de opdracht (al dan niet als huistaak) om na te gaan welke aanpassingen nodig zijn om van hun ideale school een school te maken die toegankelijk is voor iedereen, waar iedereen welkom is (bij de variant voor de toegewezen groep(en)). Denk niet enkel aan praktische en organisatorische benodigdheden, bvb. voor leerlingen met een beperking, maar ook aan de attitudes van mensen.

  Mogelijke richtvragen:

   • Voor wie zijn de veranderingen positief?
   • Wie wordt er beïnvloedt door de veranderingen?
   • Welke invloed heeft dit op jouw rol als leerkracht?
   • Welke invloed heeft dit op de manier van werken in een school
 5. Plenaire voorstelling
 6. Discussie m.b.t.
   1. belang aanvaarden diversiteit binnen de school / eigen klas (Waarom omgaan met diversiteit?)
   2. de eisen die gesteld worden aan een school die open staat voor iedereen (Hoe omgaan met de aanwezige diversiteit / de aanwezige diversiteit optimaal benutten?)
   3. de impact hiervan op de rol van de leerkracht (Wat kan ik als leerkracht doen?)