Zicht op omgaan met diversiteit

(Inspiratie)bron:  opdracht “Globaal beeld: gelijke onderwijskansen” uit “Portfolio GOKcompetenties binnen de lerarenopleiding”

 

Doelen:                 Inzicht verwerven in wat “omgaan met diversiteit” inhoudt

                         Zich bewust worden van hoe men als leerkracht kan werken aan omgaan met diversiteit en waarom dit belangrijk is

 

Groepen:               individueel, per twee, groepen van 4 à 5 studenten

 

Werkwijze:

 

De studenten krijgen de volgende opdracht(en):

 

 1. Wat weet je al over “Omgaan met diversiteit”?

Lees erover op de website van www.steunpuntdiversiteitenleren.be

 • Is omgaan met diversiteit een relevant thema voor de scholen waar je stage loopt of zal werken? Waarom wel / niet?
 • Wat is voor jou de essentie van werken aan omgaan met diversiteit?

 

2. Ga na hoe scholen werken aan omgaan met diversiteit. Contacteer hiervoor één of meerdere scholen en bevraag hen rond dit thema.

 3. Zoek twee artikels die ingaan op hoe scholen kunnen werken rond omgaan met diversiteit.

4. Bespreking plenair / tijdens intervisie:

  • Wat is de essentie van werken aan omgaan met diversiteit?
  • Hoe kunnen scholen werken aan omgaan met diversiteit? Welke manieren vinden jullie aangewezen? Waarom?
  • Hoe kan men als leerkracht werken aan “omgaan met diversiteit”?
  • Met welke elementen willen jullie zeker rekening houden in jullie (stage)praktijk? Waarom?