Hoe diversiteit bij leerlingen bevorderen?

Bron:                    Activiteit “Wat heet intercultureel?” uit de map “Sociaal competente leerkrachten, een werkmap voor de leerkrachtenopleiding, leren omgaan met diversiteit, grenzen en grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en intimiteit.” (2001) CGSO Trefpunt / Vormingscentrum Jos van Ussel, Steunpunt Intercultureel Onderwijs UGent, Refleks, p 55 – 66

                                    Opmerking: de activiteit werd aangepast aan de nieuwe visie van het Steunpunt Diversiteit en Leren (het vroegere Steunpunt Intercultureel Onderwijs)

Groepen:               groepjes studenten (4 à 5 studenten per groep)

Doelen:                 Bewustwording van de eigen visie over diversiteit

Reflectie over hoe men kan omgaan met diversiteit in de klas

Modelfunctie opdracht

Werkwijze:

 1. Verdeel de studenten in groepjes van 4 à 5 studenten.

 2. Elke groep krijgt de volgende A-activiteit:

 1. Elke student stelt zelf een definitie op van onderwijs waarbinnen omgaan met diversiteit bevorderd wordt.
 2. De verschillende definities worden vergeleken. Gelijkenissen en verschillen geïnventariseerd.
 3. Lees de bronnenkaarten. Welke nieuwe informatie leveren ze op? Welke vragen roepen ze op? Wat is de invloed op jullie visie ten aanzien van goed onderwijs inzake omgaan met diversiteit?

Bronnen:

 1. Instructiefiche voor elke groep
 2. Bronnenkaarten :

                                          i.    Wat is diversiteit?

                                         ii.    De competentie omgaan met diversiteit

                                        iii.    Basiscompetenties

                                       iv.    Een leeromgeving voor omgaan met diversiteit

                                        v.    Visies op cultuur

                                       vi.    Omgaan met diversiteit

 

3. Elke groep krijgt een andere B-activiteit:

Bronnen:

 1. Groepsopdracht: affiche
 2. Groepsopdracht: grondplan
 3. Groepsopdracht: rechtszaak
 4. Groepsopdracht: affiche nieuwe collega
 5. Groepsopdracht: basiscompetenties
 6. Groepsopdracht: prentenboeken

 

4. De groepen stellen het resultaat van hun B-activiteit voor.

5. Er volgt een discussie waaruit een aantal kenmerken worden afgeleid van onderwijs dat omgaan met diversiteit bevordert.